Problém není řešení aneb co o hledání příčin možná nevíte

Tak se posaďte paní Malíková, povídejte, copak vás trápí?“

Mnoho let pracuji s lidmi. Většina z nich má v sobě pevně zakořeněný předpoklad, že problém někde vznikl a k tomuto prapočátku je potřeba dostat. Jsou přesvědčeni, že odhalení příčiny problému a její následné odstranění, je tou jedinou správnou a účinnou cestou.

Víc než polovina mých klientů si myslela to samé. Ale na otázku: „Co pro vás bude užitečnější víc, poznat příčinu problému nebo najít, co se s tím dá dělat?“, drtivá většina odpovídala, že to druhé.

5 hlavních důvodů proč se nezabývat hledáním příčiny problému

1. čas a peníze

Hledání podstaty problémů zabere mnoho času. V konzultacích to může být i několik hodin. Pokud navštěvujete nějakého odborníka, za všechny tyto hodiny zaplatíte.

2. Jde vůbec nalézt pravou příčinu problému?

Vezměme si pro vysvětlení příklad paní Malíkové. Je jí přes čtyřicet a přišla, protože její vztah je v troskách. Neví už co dál, neví si sama rady. Její manžel pije a ona už nemá chuť s ním cokoliv sdílet. Postupně se s manželem přestala bavit. Několik let už spolu intimně nežijí.

smutek

Pan Malík je 45letý muž. Který by pro svou ženu udělal, co jí na očích vidí. Ale ona k němu citově ochladla. Přestala se s ním bavit, o intimnostech nemůže být ani řeč. Začal postupně více a více času trávit s přáteli v hospodě. Později začal pít i doma, aby zahnal svůj smutek z nenaplněného vztahu.

Tento příklad je ilustrativní a velmi zjednodušený. Nalézt pravou příčinu v rovině vztahu dvou lidí je obtížné. A teď si k tomu přidejme, že nejde jen o vztah dvou lidí. V běžném životě člověka hraje roli daleko více faktorů, než jen partnerský vztah. Např. další vztahy, tlak společnosti pro naplňování určitých hodnot, náboženství, zájmy a touhy daného člověka, jeho vlastnosti, to, kde žije…

Můžeme předpokládat, že Malíkovi měli i děti, sousedy, přátele, své vlastní rodiče, práci. To vše je ovlivňovalo. Například matka paní Malíkové mohla poukazovat na její neschopnost najít si slušného muže. V rodině pana Malíka mohl být po generace sklon k alkoholu, jako způsob vyrovnávání se s životními obtížemi. A tak dále. Chápete? Život každého z nás je natolik komplexní, že zachytit pravou příčinu určitého projevu je často jako hledat jehlu v kupce sena.

3. Najdete příčinu – co s ní?

Předpokládejme, že všechny tyto aspekty vezmeme v úvahu a po dokonalém a systematickém pátrání pravou příčinu odhalíme. Budeme si jisti, že je to ta pravá příčina. Např. že pití pana Malíka předcházelo odtažení jeho manželky. Dobrá. A co s tím? Jak tuto příčinu může paní Malíková odstranit?

Dostáváme se tak do opravdu svízelné situace, kdy šťastný život paní Malíkové závisí na tom, co udělá či neudělá její manžel. A nebo je tu druhá varianta:

4. Najdete příčinu, víte co s ní a můžete to udělat

Předpokládejme, že po hodinách prozkoumávání všech vztahů a aspektů klientčina života se odhalí, že za rozpad vztahu manželů Malíkových, může vztah paní Malíkové ke své matce, ve které měla špatný vzor ohledně mužů.

Začne se tedy pracovat na další – jiné stránce celé situace. A zde to může, nebo taky nemusí zafungovat. Pokud ano – super. Pokud ne, co dál? Hledání další možné pravé příčiny? Mohou jich být miliony. Naše životy jsou tak bohaté a provázané!

Hledáni příčiny může zabrat opravdu mnoho mno času. A nakonec si stejně nemůžeme být stoprocentně jisti, že je to ta správná.

5. Mluvení o problému je pro řadu klientů těžké a zraňující

Pátý důvod proč se nezabývám ve své praxi s klienty hledáním příčin jejich problémů je to, že pro většinu z nich je to těžké, zraňující. Patlání se v problémech je vysilující a nutí to člověka během rozhovoru stále znovu a znovu prožívat to, co ho trápí.

Možná se mnou nesouhlasíte a jste přesvědčeni, že hledání příčiny je ta pravá a jediná cesta, jak z trápení ven. Možná máte i tu zkušenost, že vám to funguje. Pak je to zcela v pořádku. Pokud se vám daří vždy nalézt správnou příčinu a odstranit jí a problém je vyřešen. Pak samozřejmě není potřeba nic měnit 🙂

Ti z vás, kteří ne vždy příčiny vidí hned, neumí je rozpoznat, nebo se prostě jen chtějí zkusit podívat na celou věc trochu jinak a chtějí zkusit hledat ven z problému i jiné cesty, mohou najít inspiraci na toto téma v mém eBooku Zdarma: Jak zvládat obtížné životní situace – 10 kroků jak se dostat ven ze spirály problémů.

par

Z výše uvedených 5 důvodů se svými klienty nehledám příčiny jejich problémů. Chci šetřit jejich peníze a také čas – jejich i svůj . Nehledám se svými klienty příčiny prostě proto, že mi to nepřijde užitečné.

A také proto, že:

– chci, aby povídání s nimi bylo příjemné,

– chci, aby si odnesli něco užitečného,

– něco, co jim bude fungovat,

– něco, co je na jejich cestě posílí,

– něco, co povede rovnou k řešení, které si tolik přejí.

O čem se tedy se svými klienty bavím?

O tom, co chtějí. Co si přejí. Jaký chtějí mít život – co se týká jejich tématu/problému. Pomáhám jim vytvořit prostor pro to, abychom mohli společně hledat cesty k jejich spokojenému životu.

Takže od paní Malíkové bych nejprve potřebovala vědět, co přesně chce. Jak by chtěla, aby její vztah vypadal. K tomuto cíli bychom pak hledali možné cesty a konkrétní, reálné kroky, které v té věc může podniknout.

Cílem je pro mne vždy spokojenost klienta. Tím se při své práci nechávám vést.

Toto je to, co se mi v praxi osvědčuje a co funguje.

K vašim cílům vede jen vaše cesta 🙂

Libuše Tomanová
Mým posláním je podporovat a inspirovat druhé na jejich cestě k radosti, lehkosti a vnitřnímu klidu.
Komentáře