Jak zvládnout krizi?

Neřeknu vám, co máte dělat. Místo toho s vámi chci sdílet postup, který by vám mohl pomoct objevit to, co bude v krizích pomáhat konkrétně vám. Záchranné lano máme každý uvnitř sebe, pomůžu vám ho najít a dostanete tip jak jej neztratit.

V článku “Krize jsou tvůrčí” jsme se společně zamýšleli nad otázkou, zda je možné, mít se v životě jen dobře. Sdílela jsem s vámi svůj pohled na krize a popsala jsem proč si myslím, že jsou krize tvůrčí.

Tento článek na něj volně navazuje. A protože věřím, že na správná a dobře fungující řešení, si musíme přijít sami, chci v tomto článku dnes sdílet i jedno konkrétní cvičení.

Jeho hlavním záměrem je, vytvořit pro vás prostor k zamyšlení se nad tím, co konkrétního můžete udělat pro lepší zvládání krizových situací. Mým přáním je, abyste si díky tomuto článku mohli uvědomit, co vám v těžkých chvílích pomáhá. A třeba se díky tomu i více poznat 🙂

Chci připomenout, že životní krizí (stejně jako v předchozím článku) míním situace, které jsou pro nás nepříjemné, těžké a stresující, přitom nemusí jít přímo o ty největší životní pohromy.

Klíč ke zvládání krizí

Život nás občas zavede do opravdu bolestných situací. Někdy je ani nemůžeme ovlivnit, či odvrátit. Prostě do nich “spadneme”. Přesto, i v těchto situacích, můžeme něco ovlivnit. To, co máme ve svých rukou, je jejich zvládání.

I když se nám děje něco opravdu nepříjemného, můžeme to dobře zvládat. Základem je, uvědomit si, co nám v těchto situacích pomáhá a cíleně to začlenit do svého života.

Každému z nás pomáhá něco jiného. Někomu samota, někomu zajít s přáteli na pivo, jít do přírody, delegovat některé ze svých úkolů, jít si zaběhat, štípat dřevo… Možností je mnoho a myslím si, že je opravdu užitečné znát, co v těžkých chvílích pomáhá konkrétně vám a vědomě tuto činnost zařazovat do svých běžných dnů.

rope-1305658_1920

Úvod k technice “Zdroje pomoci”

Pokud chcete, aby vám toto cvičení přineslo opravdu své ovoce, doporučuji zvolit si pro jeho čtení vhodný čas a klidné místo a připravit si papír a tužku.

Vybavte si situaci, která pro vás byla opravdu těžká, složitá, nepříjemná. Situaci, kdy jste si nevěděli rady, propadali jste beznaději, cítili jste úzkost nebo vyčerpání. Možná to bylo těžké období v práci, neshody s partnerem, starosti s dětmi, nebo jste se cítili špatně, vyčerpaně, žili jste ve stresu, či v nejistotě, něco se vás hluboce dotklo, prožívali jste křivdu nebo nedorozumění.

Důležité však je, aby se jednalo o situaci, která už není a od jejího skončení uplynul aspoň 1 rok.

Proč takový návrat do minulosti?

Možná právě procházíte nějakým náročným obdobím či situací a chtěli byste ji lépe zvládat. Z vlastní zkušenosti vím, že řešit své aktuální zatěžující téma, je daleko náročnější, než řešit stejné téma svého kamaráda.

Radit druhým je snadné

Když prožíváme nějaké trápení, častokrát nás zcela pohltí a nejsme schopni se na něj podívat v celém kontextu. Mnohokrát u sebe pozoruji, jak snadno přemýšlím nad problémy svých přátel a jak srším nápady, co by ve své situaci mohli zkusit, aby jim bylo lépe. Když se ale jedná o můj problém, tato lehkost se vytrácí. Nejsem schopná se na svůj problém podívat s nadhledem, protože jsem příliš vtažena do jeho dění.

Z tohoto důvodu vám chci navrhnout, abyste si následující cvičení vyzkoušeli na něčem, co je již za vámi. S odstupem času a z jakéhosi nadhledu, lze hodnotit a vidět úspěšné momenty mnohem snadněji.

Technika „Zdroje pomoci“ 

A nyní už se můžeme pustit do 5 kroků techniky, kterou jsem nazvala “Zdroje pomoci”. Zdroje pomoci jsou všechny činnosti, které vám pomáhají krizovou situaci zvládat a které můžete začlenit do svých dnů a pocítit díky nim i v těchto těžkých chvílích úlevu.

Pokuste se nyní co nejpodrobněji odpovědět na následující otázky.


1. Jaká byl vaše situace? Zkuste v pár větách popsat své těžké období. Zaměřte se na to, co se skutečně dělo. V tomto prvním kroku jde o faktický popis situace.

 2. Jak jste situaci vnímali? Popište v pár větách, jak jste tuto situaci vnímali. Co se vám v té době honilo hlavou? Co jste cítili? Jak jste jednali?

3. Kdy to bylo lepší? Vyjmenujte pokud možno všechny situace, kdy to bylo aspoň trochu lepší. Kdy byla situace o trochu méně tíživá. Kdy jste se i v této těžké situaci cítili, byť třeba jen na malou chvíli, lépe.

 4. Co pomáhalo? Vezměte každou situaci z bodu 3  a sepište si vše, co uvnitř vás, nebo okolo vás, napomohlo ke zlepšení vaší situace. Své odpovědi můžete rozepsat dle toho, zda se jednalo o faktory vnitřní  či vnější.

5. V čem konkrétně pomoc spočívala? U vnějších faktorů – Co se přesně dělo, že vám bylo lépe? Co dělali lidé kolem vás, že vám to pomohlo? U vnitřních faktorů – Co jste ve chvílích zlepšení dělali? Na co jste mysleli? Co jste zažívali?


Pro inspiraci uvádím příběh svého klienta Petra, který jsem pro účely tohoto články upravila dle výše uvedených bodů techniky Zdroje pomoci. Takto nějak by mohla vypadat vaše odpověď na výše uvedené otázky.

PŘÍBĚH PETRA

(1) V práci jsme dokončovali důležitý projekt. Z týmu, který jsem vedl mi v té době odešli dva opravdu schopní kolegové. Musel jsem dělat práci za tři lidi. Pracoval jsem dnem i nocí a skoro jsem nespal.

(2) Bylo toho na mě hrozně moc. Nedotáhnout ten projekt pro mě bylo nereálné, firma by tím přišla o velikou investici. Po měsíci jsem cítil obrovské vyčerpání. V práci jsem dělal chyby, což se mi do té doby stávalo opravdu výjimečně. Chodil jsem na schůzky pozdě, na některé jsem dokonce úplně zapomněl přijít. Čas s manželkou a dětmi se v podstatně vytratil. Nemohl jsem spát, pořád mi v hlavě vyvstávaly nové a nové nevyřízené úkoly. Vedle postele jsem měl poznámkový blok a během noci jsem si zapisoval vše, na co jsem si vzpomněl a co bylo potřeba ještě vyřídit.

(3) Po víc jak dvou měsících fungování v tomto režimu mi zavolal kamarád. Který se už dále nebyl schopný spokojit s tím, že se tak dlouho vymlouvám z pravidelných fotbalových tréninků. Nedbal žádných mých námitek, že teď na trénink nemám čas a sdělil, že mě vyzvedne hned po práci a zavěsil. Vůbec se mi tam nechtělo, vnímal jsem to, jako naprosto ztracené 2 hodiny. Zpětně ale musím říct, že po tolika týdnech pracovního stresu byl fotbal s kamarády skvělým uvolněním. Běhal jsem po hřišti jak divý a práci odsunul na vedlejší kolej. Tu noc jsem po opravdu dlouhé době večer sám od sebe usnul.

(4) Pomohlo mi změnit prostředí. Být s lidmi, se kterými se pracovně nijak nepotkávám. A asi nejvíce ze všeho mi pomohl pohyb. Běháním se mi uvolnilo celé tělo a dotavila se únava – zdravá únava, která mi pomohla usnout.

(5) Nejvíce mi pomohl kamarád, který mě vytáhl přímo z práce (vnější faktor) a potom to, že jsem dokázal při běhání opravdu vypnout (vnitřní faktor). Nemyslet na to. Jen jsem běhal za míčem. To mi opravdu vyčistilo hlavu, i když jen na chvíli.

Toto je jedna ze situací, která Petrovi v jeho těžkých chvílích pomohla. Společně jsme jich nakonec nalezli ještě několik.

Pokud postup výše uvedeného cvičení aplikujete na více krizových situací, které jste v životě prožili, získáte tak i více zdrojů, které vám pomáhaly to zvládat.

Může se vám stát, že některé zdroje a situace se vám v různých krizích opakovaly. Nebo naopak, byly vždy různé. Pak můžete vyhodnocovat, které ze zdrojů byl pro vás nejvíce užitečné. Například můžete dojít ke zjištění, že nejvíce vám pomáhá rozhovor s kamarádkou a fyzické “vybití se”. Nebo, že určité situace se vám lépe zvládají, když jste sami doma a máte prostor jen pro sebe. A u jiných, že vám pomáhá jít ven a bavit se.

Čím více svých zdrojů z minulých krizí objevíte, tím více budete mít na výběr pro ty příští.

Objevili jste své zdroje pomoci? Nezapomeňte je používat!

Poznamenejte si své zdroje do diáře, deníku nebo je připevněte na nástěnku. Až je budete potřebovat, objevíte je tam. Budete tak mít svou vlastní inspiraci a nápad, co podniknout až zas jednou nějaká krize přijde.

To, co nám zafungovalo a pomohlo  dříve, nám totiž může často pomoci i v dalších obdobných situacích.

Jaké zdroje pomoci jste u sebe objevili? A který z nich vám pomáhá nejvíce? Budu ráda, když budete své postřehy sdílet v komentářích pod tímto článkem a přispívat tak ke vzájemné inspiraci nás všech 🙂

Libuše Tomanová
Mým posláním je podporovat a inspirovat druhé na jejich cestě k radosti, lehkosti a vnitřnímu klidu.
Komentáře