Nazabíjejme v dětech jejich jedinečnost, nadání a dary

24 dětí ve třídě. Každé je jiné. Každé baví jiný předmět. Každé má jiné nadání, talenty a vlohy. V běžné škole se však učí všechny to samé a stejným způsobem. Můžeme se pak divit, že v 15 letech nevědí, kam chtějí na střední školu?

Matematika a fyzika, to mu jde. Ale ten dějepis a český jazyk! Neuvažujete o nějakém doučování? Myslím, že u vašeho syna to bude opravdu nezbytné, tyhle dva předměty mu jinak zkazí celé vysvědčení!

Kdo z nás to nezažil? Oblíbený a neoblíbený předmět ve škole. Něco jsme dělali rádi, těšili se na to, bavilo nás to a něco jsme z duše nenáviděli. Většinou se tyto naše sklony projevily i ve známkách v žákovské a na vysvědčení.

Tady ti vychází čtverka, tady musíš přidat!

Mnozí z nás jsme byli vedeni a podněcováni k tomu, abychom se zlepšovali právě v předmětech, ve kterých nejsme dobří. Protože přece tam je potřeba věci vylepšovat. Trávili jsme tak hodiny a hodiny trápení se nad učivem, které nám nešlo. Rozvíjení oblasti, pro kterou jsme se nenarodili.

Čas, který jsme mohli věnovat rozvoji svého talentu a posunout se nekonečně dál, je nenávratně pryč. 9 let vážně není krátká doba. Navíc se jedná o dobu zahrnující řadu senzitivních období, kdy jsou děti schopné se v podnětném prostředí naučit za měsíc či dva to, co se ve škole učí léta. (Tento efekt je hezky vidět ve filmu Summerhill, vřele doporučuji ke shlédnutí.)

Dobré výsledky v jiných oblastech vlastně nikoho moc nezajímaly. “Ano, tady máš jedničky, takto má být, ale tady by ses měl zlepšit.” Místo rozvíjení svých darů, talentů a nadání jsme promrhali mnoho drahocenného času nad věcmi, které nás vlastně vůbec nezajímaly.

I dnes to ještě stále není jinak. Jak uvádí Jan Mühlfeit v jedné ze svých přednášek. Pokud dítě dostane jedničku, 7% rodičů se s ním tomuto předmětu následně věnuje. Pokud dostane pětku, věnuje se dítěti v tomto předmětu 70% rodičů.

board-1500370_1920

Opravdu musí děti zvládat všechno?

Asi je fajn umět číst, psát, počítat. Ale je opravdu taková tragédie, že má z dvou či více předmětů čtyřky?  Když je tady jeden, a třeba i mimoškolní zájem, ve které naprosto vyniká, který ho baví a chce se v něm rozvíjet? Patrně je to právě to, pro co se sem na Zemi narodilo.

Nechci, aby mé děti hledaly svou jedinečnost a poslání až ve třiceti jako já.

Proto s nimi trávím čas nad tím, co je baví, z čeho “mají jedničky”. A ne nad tím, co jim nejde – to jen v rovině zvládnutí naprostého a nezbytného základu. Většinu času věnuji tam, kde vidím projev jejich silných stránek, zdrojů a talentu.

Všimla jsem si, že co mé děti nejvíce baví, se v běžné škole často nevyučuje. Například: rozdělat oheň, uvázat uzel, uvařit si na ohni oběd, poznat ve volné přírodě, kde je sever…

Víte v čem jsou vaše děti dobré? Podpořte je v tom.

Když to nerozvíjí škola, rozvíjejte dovednosti svých dětí mimo ni! Dítě pak při tom co ho baví, nebude jmenovat jen školní předměty.

Podpořte je v tom. Najděte pro tuto činnost zázemí třeba v přírodovědném kroužku. Nebo si sami vyhraďte jedno odpoledne, a pravidelně a cíleně se této tématice s dítětem věnujte.

Často postačí Google nebo Wikipedie a dítě nasaje nové informace, které si pak samo ve svém volném čase kreativně převede do praktických činností v rámci svých her. (např. vázání námořnického uzlu a testování jeho kvalit)

Když se zajímáme o to, co nás baví, co se CHCEME dozvědět/naučit, zapojují se uvnitř nás zcela jiné systémy. Zdokonalování se v těchto činnostech tak může růst exponenciálně.

Co všechno je při rozvíjení silných stránek našich dětí vlastně ve hře?

Screenshot 2016-11-12 at 16.31.27

Dá nějaký školní předmět našim dětem víc?

Když jsme malí jdeme přirozeně svou vlastní cestou. Cestou, která má srdce. Skáčeme, zpíváme, běháme… děláme, co nás baví. Škola v nás naše touhy často ubije a nasměruje nás jinam. Zmate nás. Nedělejme to i my rodiče. Podpořme naše děti v tom, pro co se narodily. Povzbuzujme je v tom, aby šly už teď svou vlastní cestou.

Libuše Tomanová
Mým posláním je podporovat a inspirovat druhé na jejich cestě k radosti, lehkosti a vnitřnímu klidu.
Komentáře