NA ŘEŠENÍ ORIENTOVANÁ 

SUPERVIZE

Supervize není o kontrole či vzdělávání

Supervize je pomoc a podpora

SUPERVIZE

je odborná pomoc těm, kdo pracují s lidmi (sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, terapeuti, poradci, psychologové...)

 je určena jednotlivým pracovníkům, pracovním týmům, vedoucím pracovníkům nebo celé organizaci

 se zaměřuje na zvyšování kompetence pracovníků pomáhajících profesí

pomáhá řešit problémové situace vznikající ve vztazích: pracovník - klient - profesionální  role - instituce

 směřuje ke zkvalitnění práce, profesnímu i osobnímu růstu

PRO PRACOVNÍKY POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ, KTEŘÍ

•  chtějí zvýšit efektivitu a profesionalitu své práce

•  chtějí (znovu) vidět smysl a užitek své práce

•  chtějí zlepšit spolupráci s kolegy v týmu

•  chtějí pomoct s řešením případů s konkrétními klienty

•  chtějí zkvalitňovat své služby

•  chtějí dále profesně i osobně růst

•  se chtějí ve své práci cítit bezpečně a příjemně

 

CO VÁM MŮŽE SUPERVIZE PŘINÉST?

 • povzbuzení a motivaci k práci
 • nová řešení problematických situací
 • zvýšení kvality péče o klienta
 • podněty, nápady, myšlenky jak zlepšit spolupráci v týmu
 • podněty, nápady, myšlenky jak řešit potíže při práci s klienty
 • reflektování vlastní práce a vztahů na pracovišti
 • nalezení nových postupů v práci
 • sebepoznání a poznání svého způsobu práce, zejména toho, co děláte dobře

PŘI SUPERVIZI SE ZAMĚŘUJI NA:

 • její UŽITEČNOST
 • na vytváření prostoru pro hledání nových a funkčních řešení
 • na podporu pomáhajících pracovníků a hledání jejich silných stránek a zdrojů

JAK PRACUJI:

Orientuji se na řešení, cíle a zdroje, ne na problémy. Spolu s účastníky supervize hledáme nové pohledy a možnosti v tématech, které právě řeší.  

Těžiště mého přístupu je:

 • Lidský neformální přístup. Setkání člověka s člověkem.
 • Užitek ze spolupráce, který posuzují účastníci supervize.
 • Respekt k pracovníkovi a jeho postojům.
 • Podpora nových, jiných pohledů na situaci.
 • Orientace na cíl a zdroje, ne na problémy.
 • Práce na malých, konkrétních a reálných krocích.

PRACUJI S JEDNOTLIVCI I TÝMY

Jsem vystudovaná sociální pracovnice (VOŠ sociální, Univerzita Palackého v Olomouci). Navštěvovala jsem komplexí psychoterapeutický výcvik Umění terapie (ISZ-MC) - 800h výcvik v nařešení orientovaném, zakázkovém a narativním přístupu (systemický přístup).

Od roku 2004 se pohybuji v oblasti poradenství, sociální práce a vzdělávání dospělých. Pracovala jsem jako poradkyně na Úřadě práce a následně jako poradkyně, lektorka a supervizorka v Centru dalšího vzdělávání. Soustředila jsem se především na přímou práci s klienty a lektorování kvalifikačních kurzů pro pracovníky v sociálních službách, intervize.

V současné době poskytuji týmové a individuální supervize pro pracovníky v pomáhajících profesích. Absolvovala jsem výcvik Supervize a koučování (Dalet) - 430h výcvik v nařešení orientovaném přístupu, splňuje požadavky na kvalifikaci supervizorů u ANSE (Association of National Organisations for Supervision in Europe) a tím i v ČR.

Sama se v rámci svého rozvoje vzdělávám a využívám konzultace se svými kouči a supervizory.

CENA SUPERVIZE

Individuální supervize, konzultace - 60 minut1200 Kč/ h
Individuální superivze, konzultace - 90 minut1500 Kč/h
Skupinová / týmová supervize do 5 účastníků1300 Kč/ h
Skupinová / týmová supervize nad 5 účastníků1600 Kč/ h

Konkrétní cenové i organizační podmínky dojednávám s každým zájemcem o supervize individuálně dle potřeb, finančních možností a vzdálenosti. Výše uvedené ceny jsou orientační.

Osobní týmové supervize poskytuji zejména v okolí Novojičínska a Valašska.

Pro ostatní klienty jsem k dispozici  online.

Kontaktovat mě můžete nejlépe emailem: libuse.tomanova@gmail.com nebo na telefonu 774 667 568.