NA ŘEŠENÍ ORIENTOVANÁ 

SUPERVIZE

Supervize není o kontrole či vzdělávání

Supervize je pomoc a podpora

Pro pracovníky pomáhajících profesí, kteří

 • chtějí zvýšit efektivitu a profesionalitu své práce
 • chtějí (znovu) vidět smysl a užitek své práce
 • chtějí zlepšit spolupráci s kolegy v týmu
 • chtějí pomoct s řešením případů s konkrétními klienty
 • chtějí zkvalitňovat své služby
 • chtějí dále profesně i osobně růst
 • se chtějí ve své práci cítit bezpečně a příjemně

Supervize

 • je odborná pomoc těm, kdo pracují s lidmi (sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, terapeuti, poradci, psychologové...)
 • je určena jednotlivým pracovníkům, pracovním týmům nebo celé organizaci
 • se zaměřuje na zvyšování kompetence pracovníků pomáhajících profesí
 • pomáhá řešit problémové situace vznikající ve vztazích: pracovník - klient - profesionální role - instituce
 • směřuje ke zkvalitnění práce, profesnímu i osobnímu růstu

Co vám může supervize přinést?

 • povzbuzení a motivaci k práci
 • nová řešení problematických situací
 • zvýšení kvality péče o klienta
 • podněty, nápady, myšlenky jak zlepšit spolupráci v týmu
 • podněty, nápady, myšlenky jak řešit potíže při práci s klienty
 • reflektování vlastní práce a vztahů na pracovišti
 • nalezení nových postupů v práci
 • sebepoznání a poznání svého způsobu práce, zejména toho, co děláte dobře

Při supervizi se zaměřuji především na:

 • její UŽITEČNOST
 • na vytváření prostoru pro hledání nových a funkčních řešení
 • na podporu pomáhajících pracovníků a hledání jejich zdrojů

Jak pracuji?

Orientuji se na řešení, cíle a zdroje, ne na problémy. Spolu s účastníky supervize hledáme nové pohledy a možnosti v tématech, které právě řeší.  Pracuji na řešení orientovaným přístupem. Hlavní motivy tohoto přístupu jsou:

 • Užitek ze spolupráce, který posuzují účastníci supervize.
 • Respekt k pracovníkovi a jeho postojům.
 • Podpora nových, jiných pohledů na situaci.
 • Orientace na cíl a zdroje, ne na problémy.
 • Práce na malých, konkrétních a reálných krocích.

Pracuji s jednotlivci i týmy

Jsem vystudovaná sociální pracovnice (VOŠ sociální, UPOL). Navštěvovala jsem komplexí psychoterapeutický výcvik Umění terapie (ISZ-MC) - 800h výcvik v nařešení orientovaném, zakázkovém a narativním přístupu (systemický přístup).

Od roku 2004 se pohybuji v oblasti poradenství, sociální práce a vzdělávání dospělých. Pracovala jsem jako poradkyně na Úřadě práce a následně jako poradkyně, lektorka a supervizorka v Centru dalšího vzdělávání. Soustředila jsem se především na přímou práci s klienty a lektorování kvalifikačních kurzů pro pracovníky v sociálních službách, intervize.

V současné době poskytuji týmové a individuální supervize zejména pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Absolvovala jsem výcvik Supervize a koučování (Dalet) - 430h výcvik v nařešení orientovaném přístupu, splňuje požadavky na kvalifikaci supervizorů u ANSE (Association of National Organisations for Supervision in Europe) a tím i v ČR.

Sama se v rámci svého rozvoje vzdělávám a pravidelně využívám konzultace se svými kouči a supervizory.

Cena supervize

Individuální supervize, konzultace - 60 minut800 - 1000 Kč/ h
Skupinová / týmová supervize - jedno setkání 3-5h1000 - 1500 Kč/ h

Konkrétní cenové i organizační podmínky dojednávám s každým zájemcem o supervize individuálně dle potřeb, finančních možností a vzdálenosti. Výše uvedené ceny jsou orientační.

S ohledem na aktuální rodičovskou dovolenou poskytuji osobní týmové supervize pouze v okolí Nového Jičína a Valašského Meziříčí. Pro ostatní klienty jsem k dispozici pouze oline.

Kontaktovat mě můžete nejlépe emailem: libuse.tomanova@gmail.com nebo na telefonu 774 667 568.