KDO JSEM?

Lidská bytost. Člověk jako vy... 🙂

Žena, kterou baví sebereflexe, hluboké rozhovory, oblast pomáhání druhým, osobní a duchovní rozvoj.

Na své profesní cestě se aktuálně nejvíce definuji jako

Supervizorka, podporovatelka sebereflexe a nadšená propagátorka vědomého pomáhání.

Inspiruji a podporuji pomáhající profesionály na jejich cestě v pracovním i osobním životě.

Pracuji se skupinami, jednotlivci, týmy, ve firmách, organizacích i mimo ně.

JAK PRACUJI?

Pracuji s tím nejběžnějším a zároveň nejmocnějším nástrojem v každém z nás, s myšlením a slovy. 

Při setkání očekávejte především mou plnou pozornost a velmi podnětný rozohovor věnovaný vám a vaší situaci/tématu.

Věřím, že každý člověk je naprosto jedinečný a jedinečné jsou i situace, ve kterých se právě nachází. Obecné návody a rady lidem často nefungují.

Proto svým klientům nabízím něco jiného - hledání jejich vlastního, jedinečného, a pro ně funkčního řešení. Společně vycházíme z jejich konkrétních situací, možností a zdrojů s cílem nalézt reálné řešení, ve kterém se budou cítit dobře.

 • Základem mé práce je lidský a partnerský přístup.
 • Opírám se o přístup orientovaný na řešení (SF - Solution Focused).
 • Vytvářím prostředí, kde můžete otevřeně mluvit o své situaci aniž byste byli hodnoceni či souzeni.
 • Namísto hledání příčin a viníků se s klienty zaměřuji na jejich přání,  zdroje, budoucí možnosti a funkční řešení.
 •  Zaměřuji se na silné stránky, talenty a zdroje klientů, na to co už funguje.
 • Pomocí malých kroků propojuji přání klientů s reálnými možnostmi jejich situace.

PODPORUJI

• Klienty k nalézání své vlastní pravdy a především svého dobrého pocitu.

• Klienty na cesty za jejich sny a přáními. 

• Klienty vevidění světa, dle jejich představ "dobra".

• Klienty v nalezenÍ vlastního jedinečného řešení a způsobu zvládání situace.

• Zvědomuji klientům jejich vnitřní sílu, schopnosti a dovednosti a rozsáhlost jejich potenciálu.

• Podporuji klienty v rozvoji a posunech na jejich profesní i osobní cestě.

INSPIRUJI

• Přináším do tématu nové pohledy a  možnosti, které vás třeba dosud nenapadly.

• Obohacuji prostor o své zkušenosti a zkušenosti svých klientů.

• Sdílím své intutivní vhledy  k vámi popsané situaci.

MÍ KLIENTI OCEŇUJÍ

• Lidskost a uvolněný pozitivní přístup.

• Důvěrné prostředí a možnost absolutní otevřenosti.

• Přijení sebe ve všech svých polohách a rolích.

• Nehodnocení..

• Povzbuzení a posilnění.

• Nové pohledy na jejich situaci.

• Konkrétní výstupy ze setkání.

• Nestranné provázení pracovníka z venčí (mimo orgnaizaci).

PRO KOHO JE TENTO WEB?

Tento web je prostorem, kde sdílím své myšlenky a nadšení ze své vlastní cesty. Z cesty sebereflexe, profesionálního pomáhání a osobního a duchovního rozvoje.

Nejpřínosnější patrně bude pro lidi, které zajímají obdobná témata a pohybují se v pomáhajících profesích.

Zejména pak pro ty, kteří se rádi zamýšlejí nad sebou, chtějí realizovat svůj potenciál a chtějí se v radosti a lehkosti rozvíjet a posouvat na své osobní i profesní cestě.

PRO TY, CO ZAJÍMAJÍ

TATO TÉMATA:

 • Růst skrze sebereflexi, vědomé žití a zaměřování pozornosti.
 • Svoboda, jednoduchost, autenticita.
 • Sebepoznávání, silné stránky, talenty naplnění vlastního potenciálu.
 • Poslání, přínos světu. Moje jedinečná esence.
 • Napojení na vnitřní moudrost. Intuice.
 • Užitečné pomáhání. Sebepéče při pomáhání druhým. Cítit se v práci dobře.
 • Efektivita, zjednodušování, inovace.
 • Plánování, priority, efektivita spojená s radostí z přítomného okamžiku.
 • Pomáhání s přesahem.

JAK JSEM DOŠLA K TOMU CO DĚLÁM?

Po 15 letech práce s pomáhajícími pracovníky zejména v oblasti sociálních služeb jsem zjistila, že

»» druhým (klientům, kolegům, svým blízkým) jsme nejvíce prospěšní tím, když se postaráme o svou vlastní spokojenost a radost a dáme sebe na první místo.

Můj osobní prožitek i pozorování mých kolegů sociálních racovníků byl tak silný, že jsem si vzala za cíl inspirovat a podporovat pomáhající pracovníky k tomu, aby vedle profesního rozvoje a vzdělávání do pomáhajícího procesu zapojili také více SEBE.

V konečném důsledku totiž pomáháme více tím, kým jsme než technikami a postupy, které při své práci využíváme.

Mnohé duchovní ale i vědecké směry povrzují, že jsme energie. A to jaká energie z nás jde, co vyzařujeme, jakým člověkem jsme, zásadně ovlivnuje každého, s kým se (nejen při práci) setkáváme.

My všichni, kteří pracujeme s lidmi, tak můžeme ovlivnit mnohem více lidí. Proto mi starost o sebe a o svou vnitřní spokojenost, dobrý pocit ze sebe a své práce dává zejména v pomáhajících profesích tak velký smysl. 

spokojený pracovník → lepší výsledky → kvalitněji poskytovaná služba → spokojený klient → spokojená rodina → spokojená společnost

Po 20 letech, kdy se pohybuji v práci s lidmi, kdy jsem vychovala své tři syny, prošla svými životními lekcemi..., se mi opakovaně vrací stejná zkušenost: druhým jsem nejvíce prospěšná, když se sama cítím dobře.

Rozhodla jsem se tutu svou zkušenost sdílet a inspirovat a podporovat své kolegy pomáhající pracovníky v hledání a nalézání vlastní cesty ke skvělému pocitu ze sebe a své práce. Tuto činnosti jsem si vzala jako jeden ze svých cílů, který mě naplňuje a dává smysl. 

Když odcházím z konzultací často vídám spokojené a srovnané krásné lidi, kteří se s vnitřním klidem a úsměvem na tváři těší na své klienty a jsou připraveni dát z radosti ze sebe to nejlepší.

Je úžasné, se pak s takovým člověkem setkat, když jeho služby potřebjete, ať už jdete vyřídit něco na úřad, jdete na masáž, do poradny nebo mu předáváte své dítě ke vzdělávání. 

Vize takové společnosti mě naplňuje láskou.

Proto mi dává smysl a naplnění podporovat lidi, aby byli vnitřně spokojení, aby naplňovali svůj potenciál, byli tam kde jsou největším přínosem a využívali maximálně své talenty a dary, se kterými tu přišli pro prospěch sebe i nás všech.

MÉ SLUŽBY

SLOVY MÝCH KLIENTŮ

Se supervizemi jsme měly jako tým zkušenosti. Očekávaly jsme možnost sdílení, bezpečný prostor, kde se můžeme zabývat věcmi, které nás tíží i těší v naší práci (s rodinami s dětmi s postižením). Supervize s paní Tomanovou jednoznačně splnily naše očekávání. Oceňujeme, že jsme měly opakovaně možnost si vyjasnit, co od supervize potřebujeme a jak nám to vyhovuje. Supervize nám dodaly novou energii a odhodlání do řešení náročných situací. Nabídly možnost nahlédnout z více úhlů na různé situace v rodinách s dětmi se zdravotním postižením, se kterými pracujeme. Supervize nám také nabídly příležitost popřemýšlet, naplánovat a ujasnit si nejbližší kroky v určitých situacích a možnost sdílet myšlenky a vyslovit si některé otázek nahlas. Také nám umožňují cítit se bezpečně a přitom říct i co se člověku nelíbí nebo s čím není v práci spokojený a poté vzájemně diskutovat nad změnami, hledat řešení. Tuto službu doporučujeme všem pomáhajícím profesím a také bychom to doporučovali zavést ji do dalších profesí, kde je potřeba pracovat nejen s lidmi, ale i na větším zvědomění své práce.
Tým pracovníků služby pro rodiny s dětmi s postiženímRaná péče, Olomouc
Supervize s Libuškou naplnily má očekávání a navíc to byly moc příjemné rozhovory. Libuška uměla z mého povídání chytit podstatné a přinést to zpět do rozhovoru se zájmem blíže to prozkoumat. Měla jsem pocit, že si povídám s kamarádkou, která ví na co se zeptat, aby se z rozhovoru postupně vylupovalo to, pro co jsem si přišla. Také jsem se cítila velmi respektována a podporována. Díky našemu povídání se mi velmi ulevilo v jedné nepříjemné pracovní situaci a povedlo se mi srovnat si, jak s ní chci dále naložit. Následoval pocit většího klidu. Taky jsem více prozkoumala své vzdálenější profesní vize a projekty. Již v průběhu supervize se povedlo objevit první reálné kroky, které mohou směřovat k jejich uskutečnění, a já opět pocítila chuť se jim věnovat. Supervize s Libuškou bych určitě doporučila těm, kteří v rámci svého profesního života řeší obtížnou situaci a chtějí se v ní zorientovat a najít svou cestu, jak z ní ven. A také lidem, kteří hledají podporu ve svém podnikání a při cestě za svými profesními vizemi a sny.
Eva, PsycholožkaPoradna pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy
Libuš k nám do služby dochází už téměř dva roky a superviduje pracovníkyslužeb pro uživatele návykových látek a jejich blízké. Naše očekávání od ní byla od počátku velká, jelikož jsme zvyklí na velmi dobré supervizory, například ze svých psychoterapeutických výcviků. Proto jsme moc rádi, že jsme z nich nemuseli ani o kousek slevit. Naopak jsme se v týmu shodli, že laťku posunula zase o kousek výše a s její prací jsme velice spokojeni. Libuš je vynikající průvodkyně, která nám pomáhá objevovat dosud neviděné a vidět naše témata v širších kontextech. Svými otázkami, zvědavostí a otevřeností vnáší nové pohledy do starých situací a pomáhá propojovat komunikaci mezi pracovníky. Umožňuje nám poskládat si věci novým způsobem, vidět vždy mnoho možností, namísto jediné. Tím vším v nás podporuje profesní růst a výsledky těchto supervizí se projevují jak v naší následné práci s klienty, tak i ve vztazích na pracovišti. Mimo samotný průběh a obsah supervizí nám vyhovuje Libušina flexibilita, díky níž nemá problém vyhovět našim proměnlivým požadavkům ohledně aranžmá supervizí. Libuš bychom jako supervizorku doporučili především těm, kdož se chtějí ve své práci skutečně rozvíjet, ne jen pasivně přijímat rady jakéhosi „experta“. Každému, koho stejně jako nás fascinuje, kolik nového se dá objevit ve starých věcech. Všem, kteří rádi pátrají po nových možnostech a netušených řešeních tam, kde se zdá, že již cesta nevede.
Tým pracovníků služeb pro uživatele návykových látekKontaktní a poradenské centrum , Terénní program

Budu velmi ráda za jakékoliv Vaše podněty, nápady, dotazy a zpětnou vazbu 🙂

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.