Prostor pro inspiraci a podporu

pomáhajících profesionálů

Prostor pro inspiraci,podporu a rozvoj pomáhajících profesionálů

"Kvalita a výsledek pomáhání se odvíjí především od dobrého vnitřního pocitu pracovníka, ne od technik nebo postupů, které používá."

Kdo je pomáhající profesionál? Aneb je to pro mě?

 

Ten, kdo vykonává profese zaměřené na pomoc druhým. Spadají sem zejména profese z obasti sociální práce, psychologie, pedagogiky a lékařství.

Mezi pracovníky působící v pomáhajících profesích můžeme zařadit sociální pracovníky, poradce, terapeuty,učitele, zdravotní sestry, pracovníky v sociálních službách, fyzioterapeuty, vedoucí pracovníky apod. 

Zajímají mě myšlenky z oblasti osobního rozvoje a pomáhání.

 

Najdi své téma mezi články, infografikami, videii... Nebo si o zpracování svého tématu napiš 😉

Chci podpořit sebe, náš tým, osobně nebo

na dálku.

 

Dopřej si osobní či týmové supervizní konzultace

s externím profesionálem.

Chci hledat sám uvnitř sebe.

 

Ponoř se do procesu sebezpoznávání a objevování své cesty sám za využití online pomůcek.