Prostor pro inspiraci a podporu

pomáhajících profesionálů

Prostor pro inspiraci,podporu a rozvoj pomáhajících profesionálů

"Kvalita a výsledek pomáhání se odvíjí především od dobrého vnitřního pocitu pracovníka, ne od technik nebo postupů, které používá."

PRO KOHO JE TENTO WEB?

Tento web je prostorem, kde sdílím své myšlenky a nadšení ze své vlastní cesty. Z cesty sebereflexe, profesionálního pomáhání a osobního a duchovního rozvoje.

Nejpřínosnější patrně bude pro lidi, které zajímají obdobná témata a pohybují se v pomáhajících profesích.

Zejména pak pro ty, kteří se rádi zamýšlejí nad sebou, chtějí realizovat svůj potenciál a chtějí se v radosti a lehkosti rozvíjet a posouvat na své osobní i profesní cestě.

PRO TY, KTERÉ ZAJÍMAJÍ

TATO TÉMATA:

  • Růst skrze sebereflexi, vědomé žití a zaměřování pozornosti.
  • Svoboda, jednoduchost, autenticita.
  • Sebepoznávání, silné stránky, talenty naplnění vlastního potenciálu.
  • Poslání, přínos světu. Moje jedinečná esence.
  • Napojení na vnitřní moudrost. Intuice.
  • Užitečné pomáhání. Sebepéče při pomáhání druhým. Cítit se v práci dobře.
  • Efektivita, zjednodušování, inovace.
  • Plánování, priority, efektivita spojená s radostí z přítomného okamžiku.
  • Pomáhání s přesahem.

KDO JE POMÁHAJÍCÍ PROFESIONÁL ANEB JE TO PRO MĚ?

Ten, kdo vykonává profese zaměřené na pomoc druhým. Spadají sem zejména profese z obasti sociální práce, psychologie, pedagogiky a lékařství.

Mezi pracovníky působící v pomáhajících profesích můžeme zařadit sociální pracovníky, poradce, terapeuty,učitele, zdravotní sestry, pracovníky v sociálních službách, fyzioterapeuty, vedoucí pracovníky apod. 

 

Já sem však zahrnuji všechny osoby, které nějakým způsobem působí na druhé - vedou je, pomáhají, vychovávají. V mém pojetí zde tedy inspiraci mohou najít například i vedoucí pracovníci, kteří pečují o svůj tým nebo ženy pečující o své děti.

Zajímají mě myšlenky z oblasti osobního rozvoje a pomáhání.

 

Najdi své téma mezi články, infografikami, videii... Nebo si o zpracování svého tématu napiš 😉

Chci podpořit sebe, náš tým, osobně nebo

na dálku.

 

Dopřej si osobní či týmové supervizní konzultace

s externím profesionálem.

Chci hledat sám uvnitř sebe.

 

Ponoř se do procesu sebezpoznávání a objevování své cesty sám za využití online pomůcek.