.

Pomáhám lidem, 

kteří pomáhají lidem.

 

 

 

.

.................

...........

...................

...............

.................

..........

..............